II Pilegrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę 18.08.2016