Aktualności

25. posiedzenie Senatu

2016-09-09 09:40

Dziś Senat zajmie się Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest potrzeba zapewnienia możliwości zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi wyprodukowanych z mięsa świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń (zwanego dalej „asf”), utrzymywanych na obszarach, na których wprowadzono ograniczenia w związku z wystąpieniem tego wirusa na terytorium Polski.1
W tym celu ustawa zwalnia, po spełnieniu określonych warunków, ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych dostawy produktów mięsnych z mięsa wieprzowego pochodzącego z zagrożonych wirusem asf obszarów. Zamówienia na dostawy takiego mięsa będą udzielane w oparciu o uproszczoną procedurę zakładającą jawność i równe traktowanie podmiotów ubiegających się o wykonanie zamówienia.
Ponadto jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek zamawiania w pierwszej kolejności dostaw produktów mięsnych z mięsa wyłącznie wieprzowego, pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych regulacjami związanymi z asf.
Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Więcej informacji na:
http://www.senat.gov.pl/…/sen…/posiedzenia/tematy,469,1.html