Aktualności

Dni Ponarskie w Wilnie

2016-10-04 10:43

W dniach 24-27 września na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska gościłem w Wilnie. Była to dla mnie ważna lekcja historii, zakłamywanej historii.
Ponary są miejscem, gdzie masowo i z premedytacją zamordowano ponad 100 tys. osób. Od lipca 1941 r. do lipca 1944 r. zginęło tu ponad 70 tysięcy wileńskich Żydów, około 20 tysięcy Polaków, a wśród nich tak wybitne postacie jak Kazimierz Pelczar i Mieczysław Gutkowski z Uniwersytetu Stefana Batorego. Okupantom Litwy — Niemcom nazistowskim — aktywnego wsparcia w mordowaniu ludności żydowskiej i polskiej udzielali kolaboranci litewscy z litewskiej formacji wojskowej „Ypatingas burys” („Oddział Specjalny”), kierowanej przez Hauptscharfuehrera SS Martina Weissa. Nazywani byli potocznie „szaulisami”, „strzelcami ponarskimi”.
Droga śmierci do Ponar wiodła przez więzienie na Łukiszkach oraz katownię NKWD przy ul. Ofiarnej, gdzie więźniowie byli miesiącami przetrzymywani i torturowani.
Osoby zainteresowane tym tematem zapraszam do działającej w moim biurze w Kościerzynie Biblioteki Wolnego Słowa.
Program wyjazdu był bardzo napięty. K
ulminacją  uroczystości było odsłonięcie w kościele Ducha Świętego tablicy ku czci ks. proboszcza Romualda Świrkowskiego, zamordowanego w Ponarach 5 maja 1942 roku, msza święta w Kwaterze Polskiej w Ponarach oraz konferencja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z udziałem Polaków, Litwinów i Żydów.
Patronat nad uroczystościami objął wicepremier prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Jarosław Czubiński, Ambasador RP na Litwie; współorganizatorami były wspomniane Ministerstwo i Urząd oraz Związek Polaków na Litwie, partnerem - Ambasada RP w Wilnie, IPN, Dom Kultury Polskiej oraz Kresowe Biuro Podróży Jerek.
Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.