O mnie

Urodziłem się 10 sierpnia 1959 r. w Gdańsku.

W 1977 r. ukończyłem Zasadniczą Szkołę Zawodową Centralnego Związku Spółdzielni Pracy w Gdańsku w specjalności stolarz tapicer. W latach 1977–78 pracowałem w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Skarszewach. Od 1979 do 2015 prowadziłem wielobranżową działalność gospodarczą, zajmowałem się m.in. stolarstwem, handlem artykułami spożywczymi i przemysłowymi, gastronomią, usługami sprzętowymi, produkcją mączek rybnych i pasz. Prowadzę 400-hektarowe gospodarstwo rolne o profilu roślinnym.

W latach 2006–10 i 2014–15 byłem radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, pełniłem funkcję jego wiceprzewodniczącego.

Jestem członkiem Polskiego Związku Katolicko-Społecznego.

Należę do Prawa i Sprawiedliwości, jestem członkiem Rady Politycznej tej partii.